XANHCLOUD

VPS GPU us

  • Hỗ trợ Nvidia GeForce, Quadro, Tesla, RTX Ampere, K140Q…
  • Hệ điều hành Windows hoặc Linux
  • Game PC, Giả lập LD Play, Nox Play…
  • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 24/7
XANHCLOUD

máy chủ vật lý

  • Cho thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ tại các Datacenter chuẩn quốc tế…
  • Machine learning, AI, Game
  • Hỗ trợ Nvidia GeForce, Quadro, Tesla, RTX Ampere, K140Q…
  • Hệ điều hành Windows hoặc Linux
  • Game PC, Giả lập LD Play, Nox Play…
  • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 24/7

Bảng giá vps gpu usa

Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.

GPU US#1
VNĐ 2.350.000
Name Server:Nvidia GeForce GT710
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon X3440
GPU:1GB DDR3 - CUDA Core 192
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#2
VNĐ 2.475.000
Name Server:Nvidia GeForce GT730
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E3-1230
GPU:2GB DDR3 - CUDA Core 384
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#3
VNĐ 2.575.000
Name Server:Nvidia Quadro K620
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E3-1270v3
GPU:2GB DDR3 - CUDA Core 384
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#4
VNĐ 2.750.000
Name Server:Nvidia Quadro P600
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E5-2643
GPU:2GB GDDR5 - CUDA Core 384
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#5
VNĐ 3.050.000
Name Server:Nvidia Quadro P620
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2670
GPU:2GB GDDR5 - CUDA Core 512
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#6
VNĐ 3.250.000
Name Server:Nvidia Quadro P1000
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2690
GPU:4GB GDDR5 - CUDA Core 640
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#7
VNĐ 4.850.000
Name Server:Nvidia GeForce GTX 1650
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2667v3
GPU:4GB GDDR5 - CUDA Core 896
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#8
VNĐ 5.250.000
Name Server:Nvidia Quadro T1000
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2690
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 896
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#9
VNĐ 7.550.000
Name Server:Nvidia GeForce GTX 1660
chipCPU:20 Cores & 40 Threads - Dual 10-Core Xeon E5-2660v2
GPU:6GB GDDR6 - CUDA Core 1408
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#1
VNĐ 7.050.000
chipName Server:Nvidia GeForce GT710
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon X3440
GPU:1GB DDR3 - CUDA Core 192
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#2
VNĐ 7.425.000
chipName Server:Nvidia GeForce GT730
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E3-1230
GPU:2GB DDR3 - CUDA Core 384
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#3
VNĐ 7.725.000
chipName Server:Nvidia Quadro K620
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E3-1270v3
GPU:2GB DDR3 - CUDA Core 384
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#4
VNĐ 8.250.000
chipName Server:Nvidia Quadro P600
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E5-2643
GPU:2GB GDDR5 - CUDA Core 384
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#5
VNĐ 9.150.000
chipName Server:Nvidia Quadro P620
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2670
GPU:2GB GDDR5 - CUDA Core 512
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#6
VNĐ 9.750.000
chipName Server:Nvidia Quadro P1000
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2690
GPU:4GB GDDR5 - CUDA Core 640
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#7
VNĐ 14.550.000
chipName Server:Nvidia GeForce GTX 1650
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2667v3
GPU:4GB GDDR5 - CUDA Core 896
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#8
VNĐ 15.750.000
chipName Server:Nvidia Quadro T1000
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2690
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 896
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#9
VNĐ 22.650.000
chipName Server:Nvidia GeForce GTX 1660
chipCPU:20 Cores & 40 Threads - Dual 10-Core Xeon E5-2660v2
GPU:6GB GDDR6 - CUDA Core 1408
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#1
VNĐ 14.100.000
Name Server:Nvidia GeForce GT710
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon X3440
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon X3440
GPU:1GB DDR3 - CUDA Core 192
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#2
VNĐ 14.850.000
Name Server:Nvidia GeForce GT730
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E3-1230
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E3-1230
GPU:2GB DDR3 - CUDA Core 384
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#3
VNĐ 15.450.000
Name Server:Nvidia Quadro K620
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E3-1270v3
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E3-1270v3
GPU:2GB DDR3 - CUDA Core 384
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#4
VNĐ 16.500.000
Name Server:Nvidia Quadro P600
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E5-2643
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E5-2643
GPU:2GB GDDR5 - CUDA Core 384
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#5
VNĐ 18.300.000
Name Server:Nvidia Quadro P620
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2670
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2670
GPU:2GB GDDR5 - CUDA Core 512
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#6
VNĐ 19.500.000
Name Server:Nvidia Quadro P1000
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2690
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2690
GPU:4GB GDDR5 - CUDA Core 640
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#7
VNĐ 29.100.000
Name Server:Nvidia GeForce GTX 1650
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2667v3
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2667v3
GPU:4GB GDDR5 - CUDA Core 896
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#8
VNĐ 31.500.000
Name Server:Nvidia Quadro T1000
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2690
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2690
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 896
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#9
VNĐ 45.300.000
Name Server:Nvidia GeForce GTX 1660
chipCPU:20 Cores & 40 Threads - Dual 10-Core Xeon E5-2660v2
chipCPU:20 Cores & 40 Threads - Dual 10-Core Xeon E5-2660v2
GPU:6GB GDDR6 - CUDA Core 1408
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#1
VNĐ 28.200.000
Name Server:Nvidia GeForce GT710
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon X3440
GPU:1GB DDR3 - CUDA Core 192
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#2
VNĐ 29.700.000
Name Server:Nvidia GeForce GT730
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E3-1230
GPU:2GB DDR3 - CUDA Core 384
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#3
VNĐ 30.900.000
Name Server:Nvidia Quadro K620
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E3-1270v3
GPU:2GB DDR3 - CUDA Core 384
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#4
VNĐ 33.000.000
Name Server:Nvidia Quadro P600
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E5-2643
GPU:2GB GDDR5 - CUDA Core 384
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#5
VNĐ 36.600.000
Name Server:Nvidia Quadro P620
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2670
GPU:2GB GDDR5 - CUDA Core 512
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#6
VNĐ 39.000.000
Name Server:Nvidia Quadro P1000
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2690
GPU:4GB GDDR5 - CUDA Core 640
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#7
VNĐ 58.200.000
Name Server:Nvidia GeForce GTX 1650
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2667v3
GPU:4GB GDDR5 - CUDA Core 896
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#8
VNĐ 63.000.000
Name Server:Nvidia Quadro T1000
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2690
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 896
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#9
VNĐ 90.600.000
Name Server:Nvidia GeForce GTX 1660
chipCPU:20 Cores & 40 Threads - Dual 10-Core Xeon E5-2660v2
GPU:6GB GDDR6 - CUDA Core 1408
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#1
VNĐ 56.400.000
Name Server:Nvidia GeForce GT710
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon X3440
GPU:1GB DDR3 - CUDA Core 192
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#2
VNĐ 59.400.000
Name Server:Nvidia GeForce GT730
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E3-1230
GPU:2GB DDR3 - CUDA Core 384
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#3
VNĐ 61.800.000
Name Server:Nvidia Quadro K620
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E3-1270v3
GPU:2GB DDR3 - CUDA Core 384
RAM:16 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#4
VNĐ 66.000.000
Name Server:Nvidia Quadro P600
chipCPU:4 Cores & 8 Threads - Quad-Core Xeon E5-2643
GPU:2GB GDDR5 - CUDA Core 384
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#5
VNĐ 73.200.000
Name Server:Nvidia Quadro P620
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2670
GPU:2GB GDDR5 - CUDA Core 512
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#6
VNĐ 78.000.000
Name Server:Nvidia Quadro P1000
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2690
GPU:4GB GDDR5 - CUDA Core 640
RAM:32 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#7
VNĐ 116.400.000
Name Server:Nvidia GeForce GTX 1650
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2667v3
GPU:4GB GDDR5 - CUDA Core 896
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#8
VNĐ 126.000.000
Name Server:Nvidia Quadro T1000
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5-2690
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 896
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.
GPU US#9
VNĐ 181.200.000
Name Server:Nvidia GeForce GTX 1660
chipCPU:20 Cores & 40 Threads - Dual 10-Core Xeon E5-2660v2
GPU:6GB GDDR6 - CUDA Core 1408
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Tất cả các giả lập Android, Game, Render, Đồ họa.

Máy chủ GPU USA cao cấp

Machine Learning, AI & Deep Learning

GPU AI#1
VNĐ 7.550.000
Name Server:Nvidia Tesla K80
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5
GPU:24GB GDDR5 - CUDA Core 4992
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#2
VNĐ 6.850.000
Name Server:Quadro RTX A4000
chipCPU:24 Cores
GPU:16GB GDDR6 - CUDA Core 6144
RAM:32 GB
Ổ Cứng:300 GB
Ethernet:300 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#3
VNĐ 6.950.000
Name Server:Nvidia GeForece RTX 4060
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core E5-2690
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 3072
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#4
VNĐ 8.950.000
Name Server:Nvidia GeForce RTX 2060
chipCPU:20 Cores & 40 Threads - Dual 10-Core E5-2660v2
GPU:6GB GDDR6 - CUDA Core 1920
RAM:128 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#5
VNĐ 9.050.000
Name Server:GeForce RTX 3060 Ti
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 4864
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#6
VNĐ 10.550.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A4000
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:16GB GDDR6 - CUDA Core 6144
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#7
VNĐ 12.450.000
Name Server:Nvidia V100
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2690v3
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#8
VNĐ 14.150.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A5000
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:24GB GDDR6 - CUDA Core 8192
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#9
VNĐ 21.150.000
Name Server:Nvidia A40
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:48GB GDDR6 - CUDA Core 10752
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#10
VNĐ 21.250.000
Name Server:GeForce RTX 4090
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24 GB GDDR6X - CUDA Core 16384
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#11
VNĐ 21.350.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A6000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:48GB GDDR6 - CUDA Core 10752
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#12
VNĐ 29.750.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A6000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:40GB HBM2e - CUDA Core 6912
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#13
VNĐ 34.545.000
Name Server:2 x GeForce RTX 4090
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24 GB GDDR6X - CUDA Core 16384
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#14
VNĐ 20.750.000
Name Server:3 x GeForce RTX 3060 Ti
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 4864
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#15
VNĐ 24.150.000
Name Server:3 x Nvidia V100
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#16
VNĐ 27.650.000
Name Server:3 x Quadro RTX A5000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24GB GDDR6 - CUDA Core 8192
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#17
VNĐ 65.650.000
Name Server:8 x Nvidia Tesla V100
chipCPU:44 Cores & 88 Threads - Dual 22-Core E5-2699v4
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:512 GB
Ổ Cứng: 240GB+4TB NVMe + 16TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#1
VNĐ 22.650.000
chipName Server:Nvidia Tesla K80
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5
GPU:24GB GDDR5 - CUDA Core 4992
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#2
VNĐ 20.550.000
chipName Server:Quadro RTX A4000
chipCPU:24 Cores
GPU:16GB GDDR6 - CUDA Core 6144
RAM:32 GB
Ổ Cứng:300 GB
Ethernet:300 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#3
VNĐ 20.850.000
chipName Server:Nvidia GeForece RTX 4060
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core E5-2690
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 3072
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#4
VNĐ 26.850.000
chipName Server:Nvidia GeForce RTX 2060
chipCPU:20 Cores & 40 Threads - Dual 10-Core E5-2660v2
GPU:6GB GDDR6 - CUDA Core 1920
RAM:128 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#5
VNĐ 27.150.000
chipName Server:GeForce RTX 3060 Ti
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 4864
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#6
VNĐ 31.650.000
chipName Server:Nvidia Quadro RTX A4000
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:16GB GDDR6 - CUDA Core 6144
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#7
VNĐ 37.350.000
chipName Server:Nvidia V100
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2690v3
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#8
VNĐ 42.450.000
chipName Server:Nvidia Quadro RTX A5000
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:24GB GDDR6 - CUDA Core 8192
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#9
VNĐ 63.450.000
chipName Server:Nvidia A40
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:48GB GDDR6 - CUDA Core 10752
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#10
VNĐ 63.750.000
chipName Server:GeForce RTX 4090
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24 GB GDDR6X - CUDA Core 16384
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#11
VNĐ 64.050.000
chipName Server:Nvidia Quadro RTX A6000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:48GB GDDR6 - CUDA Core 10752
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#12
VNĐ 89.250.000
chipName Server:Nvidia Quadro RTX A6000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:40GB HBM2e - CUDA Core 6912
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#13
VNĐ 103.635.000
chipName Server:2 x GeForce RTX 4090
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24 GB GDDR6X - CUDA Core 16384
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#14
VNĐ 62.250.000
chipName Server:3 x GeForce RTX 3060 Ti
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 4864
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#15
VNĐ 72.450.000
chipName Server:3 x Nvidia V100
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#16
VNĐ 82.950.000
chipName Server:3 x Quadro RTX A5000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24GB GDDR6 - CUDA Core 8192
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#17
VNĐ 196.950.000
chipName Server:8 x Nvidia Tesla V100
chipCPU:44 Cores & 88 Threads - Dual 22-Core E5-2699v4
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:512 GB
Ổ Cứng: 240GB+4TB NVMe + 16TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#1
VNĐ 45.300.000
Name Server:Nvidia Tesla K80
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5
GPU:24GB GDDR5 - CUDA Core 4992
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#2
VNĐ 41.100.000
Name Server:Quadro RTX A4000
chipCPU:24 Cores
chipCPU:24 Cores
GPU:16GB GDDR6 - CUDA Core 6144
RAM:32 GB
Ổ Cứng:300 GB
Ethernet:300 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#3
VNĐ 41.700.000
Name Server:Nvidia GeForece RTX 4060
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core E5-2690
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core E5-2690
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 3072
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#4
VNĐ 53.700.000
Name Server:Nvidia GeForce RTX 2060
chipCPU:20 Cores & 40 Threads - Dual 10-Core E5-2660v2
chipCPU:20 Cores & 40 Threads - Dual 10-Core E5-2660v2
GPU:6GB GDDR6 - CUDA Core 1920
RAM:128 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#5
VNĐ 54.300.000
Name Server:GeForce RTX 3060 Ti
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 4864
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#6
VNĐ 63.300.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A4000
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:16GB GDDR6 - CUDA Core 6144
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#7
VNĐ 74.700.000
Name Server:Nvidia V100
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2690v3
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2690v3
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#8
VNĐ 84.900.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A5000
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:24GB GDDR6 - CUDA Core 8192
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#9
VNĐ 126.900.000
Name Server:Nvidia A40
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:48GB GDDR6 - CUDA Core 10752
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#10
VNĐ 127.500.000
Name Server:GeForce RTX 4090
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24 GB GDDR6X - CUDA Core 16384
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#11
VNĐ 128.100.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A6000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:48GB GDDR6 - CUDA Core 10752
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#12
VNĐ 178.500.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A6000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:40GB HBM2e - CUDA Core 6912
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#13
VNĐ 207.270.000
Name Server:2 x GeForce RTX 4090
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24 GB GDDR6X - CUDA Core 16384
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#14
VNĐ 124.500.000
Name Server:3 x GeForce RTX 3060 Ti
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 4864
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#15
VNĐ 144.900.000
Name Server:3 x Nvidia V100
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#16
VNĐ 165.900.000
Name Server:3 x Quadro RTX A5000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24GB GDDR6 - CUDA Core 8192
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#17
VNĐ 393.900.000
Name Server:8 x Nvidia Tesla V100
chipCPU:44 Cores & 88 Threads - Dual 22-Core E5-2699v4
chipCPU:44 Cores & 88 Threads - Dual 22-Core E5-2699v4
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:512 GB
Ổ Cứng: 240GB+4TB NVMe + 16TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#1
VNĐ 90.600.000
Name Server:Nvidia Tesla K80
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5
GPU:24GB GDDR5 - CUDA Core 4992
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#2
VNĐ 82.200.000
Name Server:Quadro RTX A4000
chipCPU:24 Cores
GPU:16GB GDDR6 - CUDA Core 6144
RAM:32 GB
Ổ Cứng:300 GB
Ethernet:300 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#3
VNĐ 83.400.000
Name Server:Nvidia GeForece RTX 4060
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core E5-2690
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 3072
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#4
VNĐ 107.400.000
Name Server:Nvidia GeForce RTX 2060
chipCPU:20 Cores & 40 Threads - Dual 10-Core E5-2660v2
GPU:6GB GDDR6 - CUDA Core 1920
RAM:128 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#5
VNĐ 108.600.000
Name Server:GeForce RTX 3060 Ti
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 4864
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#6
VNĐ 126.600.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A4000
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:16GB GDDR6 - CUDA Core 6144
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#7
VNĐ 149.400.000
Name Server:Nvidia V100
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2690v3
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#8
VNĐ 169.800.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A5000
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:24GB GDDR6 - CUDA Core 8192
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#9
VNĐ 253.800.000
Name Server:Nvidia A40
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:48GB GDDR6 - CUDA Core 10752
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#10
VNĐ 255.000.000
Name Server:GeForce RTX 4090
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24 GB GDDR6X - CUDA Core 16384
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#11
VNĐ 256.200.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A6000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:48GB GDDR6 - CUDA Core 10752
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#12
VNĐ 357.000.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A6000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:40GB HBM2e - CUDA Core 6912
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#13
VNĐ 414.540.000
Name Server:2 x GeForce RTX 4090
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24 GB GDDR6X - CUDA Core 16384
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#14
VNĐ 249.000.000
Name Server:3 x GeForce RTX 3060 Ti
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 4864
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#15
VNĐ 289.800.000
Name Server:3 x Nvidia V100
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#16
VNĐ 331.800.000
Name Server:3 x Quadro RTX A5000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24GB GDDR6 - CUDA Core 8192
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#17
VNĐ 787.800.000
Name Server:8 x Nvidia Tesla V100
chipCPU:44 Cores & 88 Threads - Dual 22-Core E5-2699v4
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:512 GB
Ổ Cứng: 240GB+4TB NVMe + 16TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#1
VNĐ 181.200.000
Name Server:Nvidia Tesla K80
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core Xeon E5
GPU:24GB GDDR5 - CUDA Core 4992
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#2
VNĐ 164.400.000
Name Server:Quadro RTX A4000
chipCPU:24 Cores
GPU:16GB GDDR6 - CUDA Core 6144
RAM:32 GB
Ổ Cứng:300 GB
Ethernet:300 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#3
VNĐ 166.800.000
Name Server:Nvidia GeForece RTX 4060
chipCPU:8 Cores & 16 Threads - Eight-Core E5-2690
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 3072
RAM:64 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#4
VNĐ 214.800.000
Name Server:Nvidia GeForce RTX 2060
chipCPU:20 Cores & 40 Threads - Dual 10-Core E5-2660v2
GPU:6GB GDDR6 - CUDA Core 1920
RAM:128 GB
Ổ Cứng:120GB+960GB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#5
VNĐ 217.200.000
Name Server:GeForce RTX 3060 Ti
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 4864
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#6
VNĐ 253.200.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A4000
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:16GB GDDR6 - CUDA Core 6144
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#7
VNĐ 298.800.000
Name Server:Nvidia V100
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2690v3
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#8
VNĐ 339.600.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A5000
chipCPU:24 Cores & 48 Threads - Dual 12-Core E5-2697v2
GPU:24GB GDDR6 - CUDA Core 8192
RAM:128 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#9
VNĐ 507.600.000
Name Server:Nvidia A40
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:48GB GDDR6 - CUDA Core 10752
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#10
VNĐ 510.000.000
Name Server:GeForce RTX 4090
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24 GB GDDR6X - CUDA Core 16384
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#11
VNĐ 512.400.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A6000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:48GB GDDR6 - CUDA Core 10752
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#12
VNĐ 714.000.000
Name Server:Nvidia Quadro RTX A6000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:40GB HBM2e - CUDA Core 6912
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#13
VNĐ 829.080.000
Name Server:2 x GeForce RTX 4090
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24 GB GDDR6X - CUDA Core 16384
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#14
VNĐ 498.000.000
Name Server:3 x GeForce RTX 3060 Ti
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:8GB GDDR6 - CUDA Core 4864
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#15
VNĐ 579.600.000
Name Server:3 x Nvidia V100
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#16
VNĐ 663.600.000
Name Server:3 x Quadro RTX A5000
chipCPU:36 cores & 72 threads - Dual 18-Core E5-2697v4
GPU:24GB GDDR6 - CUDA Core 8192
RAM:256 GB
Ổ Cứng:240GB+2TB NVMe + 8TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning
GPU AI#17
VNĐ 1.575.600.000
Name Server:8 x Nvidia Tesla V100
chipCPU:44 Cores & 88 Threads - Dual 22-Core E5-2699v4
GPU:16GB HBM2 - CUDA Core 5120
RAM:512 GB
Ổ Cứng: 240GB+4TB NVMe + 16TB SATA
Ethernet:100 Mbps
Bandwidth:Unlimited
Backup:Không
Vị trí:
OS:
Dùng cho:Machine Learning, AI & Deep Learning

ứng dụng vps gpu

LÝ DO CHỌN VPS GPU TẠI XANHCLOUD

Máy chủ được đặt tại Việt Nam và Mỹ, cài đặt các phiên bản OS windows Server, Windows 10 Pro theo nhu cầu.

datacenter

Datacenter tại USA

Game pc – game giả lập

@xanhcloud

chăm sóc khách hàng

Khách hàng nói về chúng tôi

Chặm sóc khách hàng có tâm, rất thích cách làm việc này. ủng hộ 5 sao.

Mai Tiến Đạt / MMO

Rất ưng các dịch vụ, đặc biệt máy chủ hoạt động ổn định, hỗ trợ nhanh chóng. 10 điểm về chất lượng.

Phạm Thanh / MMO

Tốc độ máy chủ ổn định, đảm bảo công việc của mình, điểm 10 về chất lượng, đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng, có cả chuyên môn về MMO.

Nguyễn Bảo / MMO

Đa dạng các location, đa dạng dải IP, đúng với các tiêu chí MMO mà mình cần. luôn ủng hộ shop. chấm điểm 10 về chất lượng.

Trần Giang / MMO

tại sao chọn dịch vụ của chúng tôi

tin tức

thư viện hình ảnh video

FAQ về GPU Server

GPU Server là gì?
GPU Server là một máy chủ vật lý (Dedicated Server) được trang bị bộ xử lý đồ họa (Graphics Processing Unit). GPU Server do Xanhcloud triển khai có hạ tầng phần cứng là máy chủ Dell và HP với bộ xử lý trung tâm Intel Xeon E5, sử dụng RAM thế hệ DDR4 và card đồ họa NVIDIA mạnh mẽ.
Chạy giả lập android gồm có các giả lập phổ biến như BlueStacks, Noxplayer, LDplayer… các giả lập này cần một môi trường ảo hóa phù hợp kết hợp với card đồ họa chuyên dụng. Các gói phù hợp cho việc chạy giả lập gồm có GPU#1 và gói GPU#2. Các gói VPS chạy giả lập android được Xanhcloud liệt kê riêng tại đây “VPS chạy giả lập Android“.
Tương tự như treo giả lập android, gói GPU#1 và GPU#2 phù hợp với nhiều loại game. Do vậy nếu chọn VPS Server để treo game thì quý khách nên chọn gói GPU#1 và gói GPU#2.
KHÔNG. Các máy chủ GPU do Xanhcloud triển khai không cho phép khách hàng sử dụng để đào coin.
Dùng riêng. Máy chủ GPU Server được thiết kế với các card đồ họa dùng riêng cho từng thiết bị, do vậy khách hàng có thể sử dụng hết hiệu năng của bộ xử lý đồ họa GPU mà không phải chia sẻ với người khác.
Có thể nâng cấp gói VPS GPU theo nhu cầu thực tế.
Tất cả các dịch vụ VPS/Server của XanhCloud triển khai đều có thể gia hạn được theo tháng hoặc theo năm tùy theo nhu cầu của khách hàng.
Được hoàn trả. Điều kiện hoàn trả: (1) Số tiền hoàn trả lớn hơn 50 nghìn đồng và không nợ tiền dịch vụ; (2) Tài khoản nhận hoàn trả phải đúng với tài khoản đã nạp tiền; (3) Hoàn trả tối đa với tần suất 1 lần/tháng.
Được XanhCloud hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng tận tâm, chi tiết nhất đảm bảo khách hàng có thể sử dụng được dịch vụ. Các kênh hỗ trợ trực tiếp 1-1 lifetime 24/7 gồm có: Hỗ trợ qua Telegram; Hỗ trợ qua Facebook Messenger; Hỗ trợ qua Skype hoặc Live chat trên trang chủ.
Bạn có thể thanh toán qua các ngân hàng ở Việt Nam.
KHÔNG. Chỉ bảo hành trong quá trình sử dụng (lỗi mạng, lỗi máy chủ)